Tlačové správy

 • Poslankyňa Laššáková zrejme navádza na porušovanie zákona

  Vyjadrenia poslankyne Laššákovej („Ja by som navrhla, nech urobí výberové konanie, nech prídu prvé faktúry a potom sa ukáže, či máme, alebo nemáme 5-percentné spolufinancovanie“) a niekoľkých ďalších poslancov sú v príkrom rozpore so zákonom o ...

 • Zamestnanci BBSK sa obávajú zneužitia osobných údajov

  Dňa 9.10.2014 prijal riaditeľ Úradu BBSK Martin Beluský žiadosť niekoľkých zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja, aby ich osobné doklady z personálneho oddelenia neboli poskytnuté hlavnému kontrolórovi BBSK Michalovi Kňažekovi, pretože je všeobecne známe a uvádza to aj Register...

 • Poslanci ohrozujú chod škôl

  Na zasadnutí Zastupiteľstva BBSK dňa 3. 10. 2014 poslanci z programu stiahli bod 4, týkajúci sa návrhu VZN BBSK o určení počtu tried BBSK stredných škôl financovaných zo štátneho rozpočtu v územnej pôsobnosti BBSK pre prijímacie konanie na školský rok...

Aktuality

  Regionálna rada pre inovácie...
  V nadväznosti na blížiace sa ukončenie projektu KNOW-HUB – „Zvyšovanie regionálnych kompetencií v strategickom manažmente inovačných politík“ zvolal...
  Informačné semináre k výzve s kódom...
  Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast si dovoľuje informovať, že Slovenská...
  Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-...
  Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 23. 9. 2014 výzvu na...
  Stredoslovenské múzeum reštauruje...
  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici ako príspevková organizácia Banskobystrického samosprávneho kraja vďaka podpore Nadácie VÚB zreštaurovalo...
  Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-...
  Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. 9. 2014 výzvu na...

Pozvánky

  Videozáznam z 11. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK
  Videozáznam z 11. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK v jeho IV. volebnom období môžete sledovať prostredníctvom stránky www.zastupitelstvo.sk
  Fascinujúci svet hmyzu
  Stredoslovenské múzeum Vás pozýva do Tihányiovského kaštieľa na výstavu Fascinujúci svet hmyzu. Trvanie výstavy: od 5.6.2014 do 14.9.2014
  Poskladajme si sen
  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás pozýva na výstavu Poskladajme si sen. Trvanie výstavy : 10. 6. - 1. 8. 2014   
  Vnímať svoje limity...
  Stredoslovenská galéria Vás  pozýva na  výstavu Veroniky Rónaiovej Vnímať svoje limity... do budovy Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25 v...
  Dámy v 19. storočí a Tóny života
  Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na nové výstavy "Dámy v 19. storočí" a "Tóny života", ktoré potrvajú do 19. septembra 2014.