Tlačové správy

 • BBSK vyhral súdne konanie so spoločnosťou SAD Banská Bystrica a.s., čím ušetril kraju 397.967,07 eur

  Konanie sp. zn. 7C/50/2011 vedené na Okresnom súde Banská Bystrica, v právnej veci žalobcu SAD Banská Bystrica, a.s. proti žalovanému Banskobystrický samosprávny kraj o náhradu škody 267 559,59 eur s príslušenstvom (úroky z omeškania, náhrada trov právneho zastúpenia...

 • Vyjadrenie k eurofondom

  Zrušenie štyroch europrojektov v Banskobystrickom samosprávnom kraji týždeň pred komunálnymi voľbami rezortným orgánom vlády je len spôsobom politického boja súčasnej vládnucej politickej mafie. Preto sa na túto tému vyjadríme budúci týždeň po komunálnych voľbách na tlačovej besede, na...

 • Poslankyňa Laššáková zrejme navádza na porušovanie zákona

  Vyjadrenia poslankyne Laššákovej („Ja by som navrhla, nech urobí výberové konanie, nech prídu prvé faktúry a potom sa ukáže, či máme, alebo nemáme 5-percentné spolufinancovanie“) a niekoľkých ďalších poslancov sú v príkrom rozpore so zákonom o ...

 • Zamestnanci BBSK sa obávajú zneužitia osobných údajov

  Dňa 9.10.2014 prijal riaditeľ Úradu BBSK Martin Beluský žiadosť niekoľkých zamestnancov Banskobystrického samosprávneho kraja, aby ich osobné doklady z personálneho oddelenia neboli poskytnuté hlavnému kontrolórovi BBSK Michalovi Kňažekovi, pretože je všeobecne známe a uvádza to aj Register...

Aktuality

  Výberové konanie
  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky :    Horehronské múzeum v Brezne so sídlom Námestie gen. M.R.Štefánika 55/47,...
  Program cezhraničnej spolupráce...
  Počnúc dňom 17.11.2014 treba pri implementácii projektov a spracovávaní monitorovacích správ používať aktualizovanú Príručku pre prijímateľa vrátane...
  Usmernenie č. 1 k výzve KaHR-31DM-...
  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vydalo dňa 18....
  Vedecko-technická konferencia „...
  V spolupráci s Územným koordinačným centrom Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností v Banskej Bystrici a  ...
  BBSK sa prezentoval na medzinárodnom...
  Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom oddelenia kultúry a cestovného ruchu Úradu BBSK prezentoval banskobystrický región a Slovensko ako...

Pozvánky

  Videozáznam z 12. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK
  Videozáznam z 12. mimoriadneho zasadnutia Zastupiteľstva BBSK v jeho IV. volebnom období môžete sledovať prostredníctvom stránky www.zastupitelstvo.sk
  Zrkadlenie srdca
  Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici Stredisko Domov sociálnych služieb Prameň v Banskej Bystrici Vás pozývajú na výstavu tvorby ľudí so...