Tlačové správy

 • K rozpočtu BBSK

  Na základe pozmeňujúcich návrhov poslancov Zastupiteľstva BBSK nie je možné zostaviť rozpočet Banskobystrického samosprávneho kraja tak, aby bol vykonateľný. Pôvodný návrh rozpočtu a pozmeňovacie návrhy poslancov BBSK k nemu zašle vedenie BBSK na Ministerstvo financií SR na...

 • Iný pohľad na Náš kraj

  Od nástupu nového vedenia kraja na čele s predsedom Kotlebom sme zaznamenali, že takmer vo všetkých elektronických a printových médiách sa objavujú jednostranné a tendenčné informácie, ktorými negatívne prezentujú kroky nového vedenia kraja. Žiadne médium ani organizácia,...

 • Predseda BBSK zabezpečil novú prácu pre sto ľudí v kraji

  REVÚCKA LEHOTA 4. apríla - Marian Kotleba robí konkrétne kroky pre zvýšenie zamestnanosti v regiónoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Aj o nich 4. apríla rokoval so starostami z regiónu Gemer na regionálnom zasadnutí Združenia miest a obcí Slovenska v ...

 • Predseda BBSK udelil Ceny Mateja Bela

   

  Predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Marian Kotleba udelil 1. apríla 2014 Cenu Mateja Bela a ďalšie ocenenia pedagógom z  nášho kraja pri príležitosti Dňa učiteľov. Sálu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene zaplnili pedagógovia zo všetkých škôl a ...

 • Deň knihovníkov BBSK

  V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa opäť odovzdávali ocenenia knihovníkom za ich dlhoročný aktívny prístup, poskytovanie kvalitných knižnično-informačných služieb a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne obyvateľov.

Aktuality

  A JE TO TU! Profesionálna tradícia...
  V dňoch 9. a 10. 4. 2014 sa v Bratislave konalo stretnutie žiakov stredných odborných škôl zo Slovenska. Bola to súťaž v ...
  Oznámenie o zverejnení návrhu...
  BBSK v súlade s ustanovením § 16 ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov...
  Obnova infraštruktúry obcí a VÚC po...
  V roku 2013 samosprávne kraje ako sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program (ďalej SO/RO pre ROP)...
  Stretnutie so zástupcami miestnej...
  Na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja sa 28.marca 2014 uskutočnilo pracovné rokovanie k príprave Integrovaného regionálneho operačného...
  "Sestra roka" - cena za...
  Prestížna súťaž „Sestra roka“, ktorú pripravilo vydavateľstvo Ecopress a časopisy Sestra a Zdravotnícke noviny vyvrcholila v Bratislave 14. marca.

Pozvánky

  To vajíčko maľovanô
  Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici pozýva všetkých milovníkov tradičných slovenských remesiel na 8. ročník celoslovenskej výstavy kraslíc...
  Moje vajíčko, moje srdiečko...
  Novohradské múzeum a galéria Lučenec Vás pozývajú na výstavu Moje vajíčko, moje srdiečko...Výstavu si môžete pozrieť až do 24. apríla 2014 v...
  Deň narcisov - "Deň, keď sú slová zbytočné...
           Tento rok už po 18-ty raz zakvitnú ulice miest a obcí celého Slovenska žltými narcismi. Jediná...
  Jed v prírode
  Chceli by ste vedieť aké jedovaté rastliny a živočíchy na nás vo voľnej prírode číhajú? Ako sa im vyhnúť alebo ako v prípade potreby...
  Zveľaďujme naše bohatstvo
  Horehronské múzeum v Brezne Vás všetkých srdečne pozýva na výstavu Zveľaďujme naše bohatstvo. Výstava je pripomienkou veľkej lesnej kalamity z roku...