Tlačové správy

Aktuality

  Vyhlásenie novej výzvy s kódom KaHR-...
  Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast vyhlásilo dňa 12. 9. 2014 výzvu na...
  Schéma pomoci de minimis
  Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast zverejnilo na svojom webovom sídle...
  Poďakovanie predsedovi BBSK
  Poďakovanie predsedovi BBSK od starostu obce Lom nad Rimavicou.
  Zmena hostiteľskej organizácie...
  SZPO (Széchenyi Programme Office) Non-profit Ltd. preberá úlohy VÁTI Non-profit Ltd  - uverejnené na www.husk-cbc.eu/sk/spravy 23. júla 2014...
  Výberové konanie na obsadenie miesta...
  Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa / riaditeľky školy:   Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Školská 5, 975 90...

Pozvánky

  Videozáznam z 10. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK
  Videozáznam z 10. zasadnutia Zastupiteľstva BBSK v jeho IV. volebnom období môžete sledovať prostredníctvom stránky www.zastupitelstvo.sk
  Fascinujúci svet hmyzu
  Stredoslovenské múzeum Vás pozýva do Tihányiovského kaštieľa na výstavu Fascinujúci svet hmyzu. Trvanie výstavy: od 5.6.2014 do 14.9.2014
  Poskladajme si sen
  Novohradské múzeum a galéria v Lučenci Vás pozýva na výstavu Poskladajme si sen. Trvanie výstavy : 10. 6. - 1. 8. 2014   
  Vnímať svoje limity...
  Stredoslovenská galéria Vás  pozýva na  výstavu Veroniky Rónaiovej Vnímať svoje limity... do budovy Praetoria na Nám. Š. Moysesa 25 v...
  Dámy v 19. storočí a Tóny života
  Pohronské múzeum v Novej Bani Vás srdečne pozýva na nové výstavy "Dámy v 19. storočí" a "Tóny života", ktoré potrvajú do 19. septembra 2014.