Dotácie

Nižšie uvedené odkazy informujú o Všeobecne záväznom nariadení Banskobystrického samosprávneho kraja o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK a na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.

 

VZN BBSK č. 25/2014

 

VZN BBSK č. 19/2012

Dodatok č. 1 VZN BBSK č. 19/2012

Dodatok č. 2 VZN BBSK č. 19/2012

 

Zoznam podporených projektov pre rok 2014

Zoznam podporených projektov pre rok 2013

Zoznam podporených projektov pre rok 2012

Zoznam podporených projektov pre rok 2011

 

Zverejňovanie informácií

Správy o realizovaných projektoch - 2013

Správy o realizovaných projektoch - 2014