Úrad BBSK

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja sídli v budove s popisným číslom 23, na Námestí SNP.
Budova patrila kedysi Mestskej sporiteľni Banská Bystrica. Na budove sú umiestnené pamätné tabule
venované V. Paulinymu - pôsobil a býval a návšteve pápeža Jána Pavla II. v Banskej Bystrici.