Sociálne zariadenia

Adresár

Organizácia

Telefon/fax

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Senium
Jilemnického 48
974 04 Banská Bystrica

Tel.: (48) 4701410
fax: (48) 4701455
web: www.senium.org
e-mail: riaditelatddsenium [dot] sk

Stredisko Domov sociálnych služieb PRAMEŇ
Dolná Strieborná 5
974 01 Banská Bystrica

tel.: (48) 4126016
fax: (48) 4153619
web: www.dss-strieborna.blogspot.com

e-mail: domonsocatmail [dot] t-com [dot] sk

Stredisko Domov sociálnych služieb KOMPA
Ul. 29. augusta 13
974 01 Banská Bystrica

tel.: (48) 4141002
fax: (48) 4142181
web: www.dsskompa.eu

e-mail: dsskompaatmail [dot] t-com [dot] sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Czambelova 23
976 13 Slovenská Ľupča

tel.: (48) 4187209
fax: (48) 4187209
web: www.seniordom.sk
e-mail: ddadssslatmail [dot] t-com [dot] sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC
Sebedín 37
974 01 Sebedín - Bečov

tel.: (48) 4700591-7
fax: (48) 4700590
web: www.ddadssbukovec.sk

e-mail: ddadssbukovecatmail [dot] t-com [dot] sk

Domov Márie
Špitálska 3
969 01 Banská Štiavnica

tel.: (45) 6921366-7
fax: (45) 6921408
web: www.domovmarie.sk
e-mail: postmasteratdomovmarie [dot] sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb HRON
ŠKN 19/III. Dubová
976 97 Nemecká

tel.: (48) 6192320
fax: (48) 6700071
web: www.ddhron.sk
e-mail: hronatddhron [dot] sk

Špecializované zariadenie Tereza
Švermova 35
976 45 Hronec
tel.: (48) 6176005
fax: (48) 6176005
web: www.sz-tereza.zelpo.sk
e-mail: sz-terezaatmail [dot] t-com [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA
Ul. F. Kráľa 23
977 01 Brezno
tel.: (48) 6115565
fax: (48) 6115565
web: www.ddluna.sk
e-mail: ddlunaatddluna [dot] sk
Stredisko Špecializované zariadenie KOTVA
Hálny 39
977 01 Brezno

tel.: (48) 6112915
fax: (48) 6112915   

web: www.szkotva.sk
e-mail: szkotvaathotmail [dot] com

Domov sociálnych služieb
Drábsko 24
976 53 Lom nad Rimavicou

tel.: (48) 6180000
fax: (48) 6180000

web: www.dssdrabsko.sk
e-mail: dssdrabskoatcentrum [dot] sk

Domov sociálnych služieb
Pohorelská Maša 57
976 69 Pohorelá

tel.: (48) 6196126
fax: (48) 6196126

web: www.dsspm.szm.com
e-mail: dss1atpost [dot] sk

Domov sociálnych služieb
Pionierska 850/13
962 12 Detva
tel.: (45) 5455256
fax: (45) 5455256
web: www.dssdetva.sk
e-mail: dss [dot] dtatstonline [dot] sk
Stredisko Domov sociálnych služieb „Piešť“
Detva - Piešť II. č.128
962 12 Detva
tel.: (45) 5455456
fax: (45) 5410088
web: www.dsspiestdetva.sk
e-mail: postaatdsspiestdetva [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Krivec 785
962 05 Hriňová
tel.: (45) 5497301
fax: (45) 5497301
web: www.ddadsshrinova.sk
e-mail: domovdochodcovatstonline [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Partizánska 24/2
963 01 Krupina
tel.: (45) 5511532
fax: (45) 5519125
web: www.ddkrupina.sk
e-mail: ddkrupinaatgmail [dot] com
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Terany 1
962 68 Hontianske Tesáre
tel.: (45) 5580105
fax: (45) 5583731
web: www.ddterany.sk
e-mail: ddteranyatstonline [dot] sk
Domov sociálnych služieb LIBERTAS
Tuhárske námestie 11
984 01 Lučenec

tel.: (47) 4512220
fax: (47) 4512220 

web: www.dsslibertaslc.sk
e-mail: riaditelatdsslibertaslc [dot] sk

Stredisko Domov sociálnych služieb
Tuhárske námestie 10
984 01 Lučenec

tel.: (47) 4512220
fax: (47) 4512220 

web: www.dsslibertaslc.sk
e-mail: riaditelatdsslibertaslc [dot] sk

Stredisko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb AMBRA
Rúbanisko III.
984 01 Lučenec
tel.: (47) 4332489
fax: (47) 4332489
web: www.dsslibertaslc.sk
e-mail: ambraatdsslibertaslc [dot] sk
Krízové stredisko „AMORET“
Železničná 17
984 01 Lučenec

tel.: (47) 4330343
fax: (47) 4330343

web: www.ksamoret.sk
e-mail: ksamoretatstonline [dot] sk

Domov sociálnych služieb „SLATINKA“
Dolná Slatinka 271
984 80 Lučenec
tel.: (47) 4331682
fax: (47) 4331682
web: www.dssslatinka.eu
e-mail: dss [dot] slatinkalcatazet [dot] sk
Stredisko Domov sociálnych služieb NÁDEJ
Zvolenská 9
985 59 Vidiná
tel.: (47) 4370375
fax: (47) 4370375
web: www.dssslatinka.eu
e-mail: dss [dot] slatinkalcatazet [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Sušany 72
980 12 Hrnčiarske Zalužany

tel.: (47) 5811442
fax: (47) 5678180

web: www.ddadsssusany.sk
e-mail: ddsusanyatstonline [dot] sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Úzka ul. 49
982 01 Tornaľa
tel.: (47) 5511200-3
fax: (47) 5511215
web: www.ddadsstornala.sk
e-mail: ddadss2atstonline [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Kirejevská 23
979 01 Rimavská Sobota
tel.: (47) 5623192
fax: (47) 5811911
web: www.ddadssrsobota.sk
e-mail: domovdochodcov [dot] rsatstonline [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Partizánska 861
980 55 Klenovec
tel.: (47) 5484102
fax: (47) 5484102
web: www.ddadss.sk
e-mail: zamborova [dot] ddadssatazet [dot] sk
Útulok
Ul. 9. mája 769
980 55 Klenovec
tel.: 0918165167
fax: (47) 5484102
web: www.ddadss.sk
e-mail: zamborova [dot] ddadssatazet [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Bakulíniho 905
980 61 Tisovec
tel.: (47) 5493847
fax: (47) 5494654
web: www.ddadsstisovec.sk
e-mail: riaditelkaatddadsstisovec [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Nová Bašta 138
980 34 Nová Bašta
tel.: (47) 5691327
fax: (47) 5691327
e-mail: dd [dot] dssnovabastaatstonline [dot] sk
FEMINA Domov sociálnych služieb
SNP 419
980 22 Veľký Blh
tel.: (47) 5696194
fax: (47) 5696228
web: www.dssvblh.sk
e-mail: jana [dot] markovaatdssvblh [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Škultétyho ul. 329/102
990 01 Veľký Krtíš
tel.: (47) 4830825
fax: (47) 4830462
web: www.ddadssvelkykrtis.sk
e-mail: domov-dochodcovatstonline [dot] sk
Domov sociálnych služieb
Čeláre - Kírť 189
991 22 Bušince

tel.: (47) 4308333
fax: (47) 4308388

web: www.dsscelarekirt.sk
e-mail: riaditelkaatdsscelarekirt [dot] sk

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Záhonok 3205/2
96001 Zvolen
tel.: (45) 5362649-50
fax: (45) 5333505
web: www.ddadsszvolen.sk
e-mail: ddzahonokatstonline [dot] sk
Stredisko Domov sociálnych služieb
M.R.Štefánika 3385/51
960 01 Zvolen
tel.: (45) 5479990
fax: (45) 5479955
web: www.dsszv.ddadsszvolen.sk
e-mail: ddadsszv [dot] lassakovaatgmail [dot] com
Stredisko Domov sociálnych služieb SYMBIA
Moyzesova 50
960 01 Zvolen
tel.: (45) 5401105
fax: (45) 5332119
web: www.symbia.sk
e-mail: symbiaatstonline [dot] sk
Stredisko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb „SLATINKA“
Sládkovičova 2
962 01 Zvolenská Slatina

tel.: (45) 5394284
fax: (45) 5394284    

web: www.ddadsszvolen.sk
e-mail: ddslatinkaatstonline [dot] sk

Domov sociálnych služieb HRABINY
Rekreačná 393/1
968 01 Nová Baňa
tel.: (45) 6856541-2
fax: (45) 6856545
web: www.dsshrabiny.sk
e-mail: riaditelatdsshrabiny [dot] sk
Stredisko Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Moyzesova 10
968 01 Nová Baňa
tel.: (45) 6857039
fax: (45) 6857039
web: www.ddadssnb.ic.cz
e-mail: socialneddatdsshrabiny [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
SNP 139
965 01 Žiar nad Hronom

tel.: (45) 6724851
fax: (45) 6724996

web: www.ddzh.sk
e-mail: riaditelatddzh [dot] sk

Stredisko Domov sociálnych služieb DOMÉNA
SNP 64
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: (45) 6733456
web: www.ddzh.sk
e-mail: dss [dot] domenaatstonline [dot] sk
Stredisko Útulok
SNP 61
965 01 Žiar nad Hronom

tel.: (45) 6722532
fax: (45) 6722533

web: www.ddzh.sk
e-mail: utulokzssatstonline [dot] sk

Domov sociálnych služieb
Ladomerská Vieska 84
965 01 Žiar nad Hronom
tel.: (45) 6727102
fax: (45) 6727203
web: www.dsslvieska.sk
e-mail: dssatdsslvieska [dot] sk
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Bystrická 447/25
967 01 Kremnica
tel.: (45) 6742494
fax: (45) 6742494
web: www.dsskremnica.sk
e-mail: ddadsskremnicaatmail [dot] t-com [dot] sk